czwartek, 24 maja 2018

Byłam w fabryce Yankee Candle / I've been to Yankee Candle factoryDzisiejszy post będzie trochę inny niż zwykle, ale będzie dotyczył wyjątkowego wydarzenia - mojej wizyty w fabryce Yankee Candle w Czechach. Czemu inny? Po pierwsze postanowiłam napisać go w dwóch wersjach językowych - wersję angielską dedykuję fanom Yankee Candle z globalnej grupy fanów. Po drugie relacja będzie bez zdjęć - w fabryce obowiązuje całkowity zakaz fotografowania. Dostałam wiele pytań o to jak tam jest, więc dostarczam Wam odpowiedzi na te najczęściej zadawane. :)

Today's post is going to be a bit different than usually, but it will be about a very special event - my visit to the Yankee Candle factory in the Czech Republic. And why is the post different? Firstly, I decided to write it in two language versions. I dedicate the English version to Yankee Candle fans from Team Yankee - Scented Candle Global Fan Appreciation Group. Secondly, there are no photos in this relation – making photos was strictly forbidden in the factory. I’ve received a lot of questions about how it is in there, so I’ll provide you answers to some of the most frequently asked ones. :)

Kilka słów o fabryce
A few words about the production plant

Fabryka Yankee Candle w Czechach funkcjonuje od grudnia 2016 roku. Powstanie drugiej fabryki działającej równolegle do pierwszej fabryki w Deerfield (USA) było podyktowanie rosnącym zapotrzebowaniem rynku europejskiego na produkty marki. Czechy okazały się być idealnym miejscem - centralne położenie w Europie, wparcie rządowe jak i charakter lokalnych obszarów były idealnym środowiskiem dla stworzenia europejskiego oddziału produkcyjnego. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 50 milionów dolarów USA. Na powierzchni 33 tysięcy metrów  kwadratowych zlokalizowano obszar produkcji i wsparcia operacyjnego. Obecnie fabryka w Most zatrudnia około 300 osób. 

The Yankee Candle factory in the Czech Republic was officially opened in December 2016. The construction of a second facility which would operate in parallel to the first factory in Deerfield (USA) was caused by a growing demand for brand’s products in the European market. The Czech Republic turned out to be a perfect place – its central location in Europe, the support from Czech government and tradition in manufacturing industry created an excellent environment for the creation of a European Yankee Candle production plant. The total cost of the investment was over 50 million USD. Production and operational support departments are located in the area of 33,000 square meters. Currently, the factory in Most employs approximately 300 people.

Okoliczności mojej wizyty w fabryce
The circumstances of my visit in the factory

Fabrykę miałam okazję odwiedzić na zaproszenie od polskiego dystrybutora Yankee Candle - Grupie Zachodniej. Zwiedzanie fabryki było połączone z inauguracją 25 lecia istnienia firmy. Z tej okazji Grupa Zachodnia postanowiła sprawić prezent swoim pracownikom i kilku osobom spoza firmy. Miałam ogromne szczęście znaleźć się w garstce osób zaproszonych!

I had the opportunity to visit the factory thanks to the invitation by Grupa Zachodnia - the Polish Yankee Candle distributor. The tour was a part of the inauguration of the company's 25th anniversary. On this occasion, Grupa Zachodnia decided to make a gift to its employees and also to a few persons from outside the company. I was very happy to be included in that group!

Co jest produkowane w fabryce w Czechach?
What is being produced in Czech factory?

W chwili obecnej w fabryce produkuje się duże, średnie i małe słoje, także z serii Home Inspiration. Ponadto powstają tu także votivy, daylighty oraz zestawy prezentowe. Edycje specjalne (także w niestandardowych rozmiarach) nadal pochodzą z USA.

Currently, small, medium and large jars (including the ones from Home Inspiration series), are being produced in YC Czech Factory. Apart from that, votives, daylights and gift sets are manufactured there. Special editions (also in non-standard sizes and designs of jars) still come from the USA.

Jak wygląda proces produkcji świec Yankee Candle?
How does the production process look like?

Ta część ciekawiła mniej najbardziej, więc chętnie podzielę się z Wami moimi obserwacjami :).

Ważnym etapem powstawania świecy jest walidacja produktu. Polega ona na porównaniu produktu końcowego wytworzonego na podstawie przepisu pochodzącego z USA do wzorca, który także pochodzi ze Stanów. Na tym etapie porównuje się zapach świecy, a także jej zachowanie podczas palenia. Służą do tego specjalne pomieszczenia, w których jednocześnie pali się nawet kilkadziesiąt świec jednocześnie. 

Produkcja rusza jeśli produkt spełnia wszystkie założenia. Surowce służące do wytworzenia świec - wosk, mieszanka zapachowa oraz barwniki - pochodzą od zewnętrznych dostawców. Oznacza to, że kompozycje zapachowe są wytwarzane przez firmy zewnętrzne, bazując na ściśle ustalonej, tajnej recepturze i dokładnie wyselekcjonowanych materiałach surowych. 

Podstawowe składniki są mieszane w specjalnych kadziach i podgrzewane do wysokiej temperatury. Tak skomponowana, gorąca mieszanina nalewana jest do dobrze nam znanych słoiczków. Stygnięcie pierwszej warstwy zajmuje kilka godzin, a po nim następuje drugie napełnianie - dzięki niemu świeca po zastygnięciu nie jest wklęsła na powierzchni. 

Pakowanie świec do kartonów odbywa się automatycznie, dalej przekazywane są do magazynów, skąd ruszają do punktów dystrybucyjnych zlokalizowanych na terenie całej Europy.

This part was the most interesting for me, so I am happy to share my observations with you J.
One of the most important steps in the manufacturing of a new product (e.g. candle) is product validation. During this stage, the final product manufactured in the Europan facility according the recipe from the USA is compared to the standard manufactured in the US according to the same protocol. At this stage it’s important to compare scents, as well as performance (e.g. flame). Special rooms are used for this purpose. We could see dozens of candles being lit in the same time.  

Production starts if the product meets all the acceptance criteria. Raw materials used  for the production - wax, fragrance and dyes - come from external suppliers. This means that fragrance compositions are manufactured by external companies, based on a strictly established confidential recipe and strictly selected raw materials.

The “basic ingredients” are mixed in special vats and heated to a high temperature. The hot mixture of wax, fragrance and dye is poured into the jars. Cooling process of the first layer takes a few hours, followed by a second filling just on the top. Double filling helps to keep the top surface of the candle flat, instead of concave.

Process of packing the candles into cardboard boxes is done automatically. After that, the candles are transferred to the warehouses from where they are dispatched to distribution points located all over the Europe.


Transfer technologii z USA do Europy - czy miał wpływ na jakość produktów?
Technology transfer from USA to Europe – was there any impact on product quality?

Po nieco ponad dwóch godzinach spędzonych w fabryce miałam bardzo dobre wrażenie o jej funkcjonowaniu. Sama od blisko 5 lat pracuję przy produkcji leków biotechnologicznych. Zauważyłam wiele wspólnych obszarów dla obu tak różniących się dziedzin.

Produkcja jest lokalnie zarządzana przez Michaela Ryana posiadającego wieloletnie doświadczenie nabyte w fabryce Yankee Candle w USA. Michael zapewnił transfer wiedzy i doświadczenia tak, by fabryka w Most prowadzona była zgodnie z dotychczasowymi standardami.

Wszystkie materiały surowe wykorzystywane w fabryce są zatwierdzone i wyselekcjonowane przez Yankee Candle tak, by jakość produktów była identyczna. Potwierdzają to certyfikaty analiz i restrykcyjne procedury jakościowe, jakie są przeprowadzane w celu walidacji jakości produktu.

Fabryki w Czechach oraz w USA korzystają z identycznych receptur wytwarzania - receptury rozwijane są w Stanach i odtwarzane w czeskiej fabryce na podstawie przetransferowanych z USA protokołów. Ponadto, w fabryce zastosowano najnowocześniejsze technologie, które zapewniają automatyzację, wysoką powtarzalność i niezawodność procesu.

Musimy jednak pamiętać, że fabryka funkcjonuje dopiero od roku. Jest także wyeksponowana na obserwację i bezlitosny osąd ze strony konsumentów, którzy zauważają każdy błąd i niedoskonałość. Prawdopodobnie jest to jeden z najtrudniejszych momentów funkcjonowania firmy. Myślę że zwłaszcza teraz powinniśmy zapewnić szczere, ale także konstruktywne uwagi. Jednocześnie Yankee Candle powinni słuchać, wyciągać wnioski i cały czas wprowadzać ulepszenia.

After more than two hours spent in the factory, I had a very good impression about its functioning. For almost 5 years I have been working on a production of biological drugs. I noticed many analogies between these two very different areas.

Production is managed by Michael Ryan, who is a person of great experience – he worked in Yankee Candle factory in Deerfield for many years. Michael has assured the transfer of knowledge and experience so that the factory in Most would run in accordance with current Yankee Candle standards.

All raw materials used in the factory are selected and approved by Yankee Candle (USA section), so that the quality of the products from USA and EU is identical. This is confirmed by certificates of analyzes and restrictive quality assurance  procedures that are carried out in order to validate product quality.

Both facilities - in the Czech Republic and the USA - use identical production recipes. Recipes are developed in the US and strictly followed in the Czech factory, based on protocols transferred from the USA. In addition, the factory uses state-of-the-art technologies that ensure automation, process consistency and high reliability.


We should also keep in mind that the facility is running only for one year. It’s constantly exposed for merciless observation of customers and every single imperfection and mistake can cause harsh judgement. Probably this is the most challenging time for the company. I think that especially now customers should provide honest, constructive but also and not judging feedback. And in the same time, Yankee Candle should listen, draw conclusions and constantly improve.

Czym pachnie fabryka Yankee Candle w maju?
How does the Yankee Candle factory smell like in May?

Jak sami pracownicy przyznają - święta przychodzą do nich odrobinę szybciej. :) Maj w czeskiej fabryce pachniał zimową miksturą z przewagą przypraw, żurawiny i jabłek. Mieszanka po pewnym czasie stała się dosyć przytłaczająca - trudno byłoby mi pracować w takim miejscu i jednocześnie palić nadal świece po powrocie z pracy.

Yankee Candle production employees used to say that Christmas always come a little bit earlier for them J. In May, the factory smells like winter mixture with a predominance of spices, cranberries and apples. After some time spent in production plant, the mixture of scents became quite overwhelming - it would be difficult for me to work in such place and still burn candles after returning home.

Co mnie zainteresowało w szczególności?
What was the most interesting  for me?

Oczywiście nowe zapachy, które widziałam po raz pierwszy! :) 

New fall and winter fragrances (obviously!) which I saw for the very first time!

Ale nie tylko zwiedzanie było dla mnie ważne…
But seeing the factory was not the only important thing for me...

Wizyta w fabryce była dla mnie nie tylko okazją do zwiedzania. Miałam możliwość otwartej rozmowy z pracownikami na temat wątpliwości oraz oczekiwań konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem fanów marki. Poruszyliśmy tematy związane z estetyką świec, mocą i wznawianiem zapachów limitowanych. Sądzę że informacje zwrotne od konsumentów są ważne i cieszę się, że mogłam porozmawiać z osobami odpowiedzialnymi nie tylko za produkcję, ale także jakość. W końcu obu stronom zależy, by było jak najlepiej. :)

For me, this visit was not only an opportunity to see the facility itself, but also to speak with its employees. I had an opportunity for open conversation with employees about doubts and expectations of consumers, especially of Yankee Candle fans. We could talk about aesthetics aspects of candles, scent throw and reedition of retired scents and collections. I think that the feedback from consumers is very important and I’m happy that I could speak with people responsible not only for the production, but also for the quality. After all, both the customers and the manufacturer want the same thing – the product to be as good as possible. :)

Czy fabryka jest otwarta dla zwiedzających?
Is the factory open for visitors?

Obecnie nie istnieje centrum dla odwiedzających, a wycieczki po fabryce nie są na porządku dziennym. Dowiedzieliśmy się że nasza grupa była pierwszą, w której skład wchodzili konsumenci. Niemniej jednak - byłam, widziałam - więc jest to możliwe!

Currently there is no visitors center established, and the tours are not performed routinely. We learned that or group was actually the first one to include customers. Nevertheless - I was there and I saw it - so it is possible to get there!

Moje wrażenia?
My final  impressions

Było cudownie i kilka razy gdzieś tam przy oku zakręciła się łezka. Dziękuję Grupie Zachodniej i Yankee Candle za to niesamowite doświadczenie, które zapamiętam do końca życia. 

It was wonderful and there were moments then my eyes got a little bit more wet than normally… ;). Thank you Grupa Zachodnia and Yankee Candle for this amazing experience that I will remember for the rest of my life.

I tutaj kończę moją opowieść…
And here my story comes to the end…

Mam nadzieję że pomimo braku zdjęć relacja okazała się dla Was ciekawa. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania to piszcie w komentarzu - jeśli będę umiała, to postaram się Wam odpowiedzieć :). 


I hope that despite the lack of photos, you found this relation interesting. If you have any questions, please write them down in the comment section - I will try to answer them if possible. JI would like to thank you for this amazing experience.

Grupa Zachodnia – thank you for organizing this fascinating event and for the invitation.

Thank you Yankee Candle team - especially Melanie Stack, Chris Kelly, Michael Ryan, Lucie Hrabetova and all Czech Yankee Candle team – for your warm welcome, kind words, knowledge, and your time.

Thank you!

2 komentarze

  1. Gratuluję tak wielkiego rozwoju twojego bloga i z radością obserwuje twoje sukcesy w tej dziedzinie ! Najlepszy blog zapachowy jaki znam ;) Życzę jeszcze więcej takich niespodzianek !

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Mateusz, mega dzięki za miłe słowa - pamiętaj kto mnie zainspirował do założenia tego bloga.... :)

      Usuń